ReadyPlanet.com


ที่บอกว่า พนักงานราชการ อายุงานเกิน 8 ปี กู้ได้ 400,000 บาท สหกรณ์คิดได้ไง เพราะสัญญาจ้าง 4 ปี ต่อ


เพราะสัญญาจ้าง 4 ปีต่อครั้ง จะมานับอายุรวมไม่ได้    ขนาด สหกรณ์ กรม  ยังให้กู้ได้แค่  90 %  ของทุนเรือนหุ้น    ลองให้ ผู้บริหารสหกรณ์ 12   ลองคิดไตร่ตรองใหม่น่ะครับ  ถ้าเกิดความเสียหาย ใครจะรับผิดชอบ  ไม่ใช่เอาเงินกองทุนสหกรณ์ไปชดใช้ก่อนผู้ตั้งกระทู้ ช่างพระยาบรรลือ :: วันที่ลงประกาศ 2018-12-19 10:30:53


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4120188)

 การพิจารณาให้กู้สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการจำนวน 400,000 บาท สหกรณ์พิจารณาจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสหกรณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป เพราะสมาชิกดังกล่าวจะมีค่าหุ้นสะสมจำนวนมาก การกู้เงินหากเกิดความเสียหายผู้ค้ำประกันเงินกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสหกรณ์

วันที่ 29/01/2562

ผู้แสดงความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด วันที่ตอบ 2019-01-29 09:46:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล